ניכוי מס תשומות מכלי רכב

לא אחת נשאלת השאלה מעוסקים רבים איזה רכב כדאי לקנות על מנת שהמע"מ בגין הרכישה תוכר כתשומה במלואה.

תקנה 14(א) לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976 (להלן התקנות) שהותקנה מכוח סעיף 44(1) לחוק, אוסרת על העוסק לנכות את מס התשומות בגין רכישה או יבוא של "רכב פרטי", גם אם הרכב משמש או נועד לשמש את העוסק אך ורק לצורכי העסקאות לשימוש בעסק והוא מחזיק בחשבונית מס קבלה על קנייתו.

להלן נוסח הגדרת רכב פרטי בתקנה 1.

"רכב פרטי" – רכב נוסעים פרטי, רכב פרטי דו-שימושי רכב נוסעים פרטי, רכב פרטי דו-שימושי, רכב מסחרי אחוד ורכב מסחרי בלתי אחוד כמשמעותם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961, ובלבד שמשקלו הכולל המותר של רכב מסחרי כאמור אינו עולה על 3,500 ק"ג וכן רכב המפורט בתוספת הרביעית, לתקנות מס ערך מוסף דומה לו במהותו או זהה לו.

כלומר כל רכב שהוא פחות מ-3.5 טון או שהוא נמנה עם אחד מכלי הרכב שברשימה שלהלן או שהוא דומה לאחד מכלי הרכב ברשימה במהותו או זהה לו – לא ניתן לנכות ממנו מס תשומות ברכישה.

להלן רשימת כלי רכב לפי התוספת הרביעית בתקנות מס ערך מוסף:

תוספת רביעית

אופל פרונטרה

טויוטה פריויה

טויוטה פור-ראנר

מיצובישי ספייס גיר

סאניאנג מוסו

GMC יוקון

דייהו מוסו

GMC ספארי

מיצובישי פגארו

GMC ג'מי

ניסן – טרנו

שברולט אסטרו

איסוזו טרופר

פורד ארוסטאר

פורד אקספלורד

סאניונג קוראנדו

קרייזלר וויאגר

דייהו קורנדו

מזדה – MPV

יונדאי גלופר

ריינג' רובר

לנד רובר פרילנדר

לנד רובר דסקברי

מרצדס M

לנד רובר דפנדר (נמחק)

פורד וינדסטאר

טויטה – פראדו-לנד קרוזר

איסוזו אקסיום

שברולט בלייזר

איסוזו רודיאו

שברולט טאהו

יונדאי טרקאן

גיפ קרנד – צ'ירוקי

ניסן TRAIL-X

קאיה קרניבל

קאיה סורנטו

ניסן פטרול

ג'יפ (קרייזלר) צ'ירוקי/ליברטי

יונדאי טרג'ט

ב.מ.וו X5

טאטא ספארי

סוזוקי ויטרה/גרנד-ויטרה

אריה רותם רואה חשבון בפתח תקווה