fbpx

מאמרים

מדרגות מס לשנת 2022

מדרגות מס לשנת 2022 מדרגות המס להכנסה מיגיעה אישית : הכנסה שנתית הכנסה חודשית שיעור המס עד 75,480 ₪ עד 6,290 ₪ 10% 75,481  –  108,360 ₪ 6,291  –  9,030 ₪ 14% 108,361  –  173,880 ₪ 9,031  –  14,490 ₪ 20% 173,881  –  241,680 ₪ 14,491  –  20,140 ₪ 31%

להמשך קריאה »

תאום מס לשכירים

תיאום מס לשכירים על מנת לערוך תאום מס בין מספר מקומות עבודה נדרש להמציא תלוש אחרון מכל מקום עבודה. יש למלא טופס  116 באתר האינטרנט של מס הכנסה להלן קישור לאתר: https://secapp.taxes.gov.il/logon/LogonPoint/tmindex.html בחלק א' של הטופס יש  למלא פרטים אישיים בחלק ב' של הטופס -יש לציין האם לבן/בת הזוג יש

להמשך קריאה »

הערכות לשנת 2022

להלן מספר דגשים לקראת סוף שנת 2021 ותחילת שנת 2022 החזרת מענקי קורונה בימים אלה מס הכנסה שולח הודעת דרישה להחזר מענקי הקורונה לעוסקים אשר לא עומדו בדרישת הסף. לצורך הסדר הנושא והחזרת כספי המענקים, יש להיכנס לאזור האישי שלך ברשות המיסים (זהה לזה בו דרשתם את המענקים), בו ניתן

להמשך קריאה »

החוק לצמצום השימוש במזומן

חוק לצמצום השימוש במזומן, 2018 מטרת החוק: החוק נועד להגביל את השימוש במזומנים כחלק ממאמצי המדינה להפחית את היקף הפשיעה הכלכלית שמתבצעת מחוץ למסגרת החוקית, לרבות הלבנת הון, העלמות מס וכד' והוא מגביל את השימוש במזומן ו/או בשיקים, בדגש על הגבלת הסכום המרבי שניתן לשלם ולקבל במזומן. מטרת החוק היא

להמשך קריאה »

מיסוי פרישה וקיבוע זכויות

"פרישה מעבודה" הינה אירוע מכונן בחייו של העובד השכיר בין אם היא פרישה לגמלאות או פרישה מוקדמת ולכן, היא מחייבת היערכות נכונה במספר מישורים לאור השינויים המהותיים באורחות החיים, ומקורות ההכנסה. למשרדנו ניסיון רב בתחום המיסוי הפנסיוני מיסוי פרישה וקיבוע זכויות, בשנים האחרונות נתן המשרד שירותי ניהול ולווי של תהליכי

להמשך קריאה »

הוצאות מוכרות למס

ההוצאות מהוות מרכיב חשוב מאוד בקביעת הרווח וההכנסה החייבת במס. הרווח החייב במס הינו ההכנסות מהעסק בניכוי ההוצאות. מכאן שככל שההוצאות יהיו גבוהות יותר הרווח יקטן, וכפועל יוצא גם תשלומי המס. לכן ככל שנדאג לדווח ולהעביר הוצאות גבוהות יותר תשלומי המיסים שלנו יקטנו.  את ההוצאות ניתן לחלק למספר סוגים :

להמשך קריאה »

לתיאום פגישת ייעוץ​​