מאמרים

הערכות לסוף 2019

להלן מספר דגשים לקראת סוף שנת 2019 ותחילת שנת 2020. מענק עבודה ניתן עדיין להגיש את הבקשה למענק עבודה (מס הכנסה שלילי) בגין שנת 2018.את התביעה ניתן להגיש דרך אתר האינטרנט של מס הכנסה  https://goo.gl/nyVUJPבמידה ולא מתאפשר להגיש דרך האתר יש לגשת לסניף הדואר הקרוב עם תעודת זהות וצ'ק . ברצוננו

להמשך קריאה »

בעלי נכסים בחו"ל-דו"ח בארץ כבר הגשתם?

בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה הולכת וגוברת שעוד ועוד ישראלים  מעדיפים להשקיע ולרכוש נכסים בחו"ל. חובת דיווח בארץ: חשוב לזכור שבנוסף לחובת הדיווח בחו"ל מוטלת עלכם החובה כתושבי ישראל לדווח על ההכנסות בחו"ל גם בארץ. אי דיווח לרשויות המס בישראל ואי הגשת דוח שנתי עלול להיחשב כהעלמת מס וכפועל יוצא

להמשך קריאה »

הגדלת נקודות זיכוי להורים לילדים עד גיל חמש

ע"פ חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים) -2017 -הוראת שעה,הוגדלו נקודות הזיכוי לאם ולאב עבור ילדים עד גיל חמש לשנים 2017-2018 בלבד. ע"פ הוראת השעה נקודות הזיכוי הוגדלו כדלקמן: בשנת הלידה 1.5 נקודות זיכוי. בשנים שנה עד חמש שנים  2.5 נקודות זיכוי. קיימת אפשרות לאם להעביר את נקודת זיכוי

להמשך קריאה »

הפקדות מרביות לפנסיה וקרן השתלמות בשנת 2017

להלן תקרת ההפקדות לפנסיה וקרן השתלמות לשנת 2017. חשוב להדגיש כי בשנת 2017 בוטלה הדרישה להפקיד 7% מההכנסה לקרן השתלמות על מנת להנות מההטבה של 4.5%.כמו כן ניתן להפקיד לקרן השתלמות עד 18,240 ש"ח מבלי לשלם מס רווחי הון בעת הפרעון.     תקרות הפקדה לקרן פנסיה תקרות הפקדה לקרן

להמשך קריאה »

תקרת הפטור על שכ"ד למגורים

להלן תקרת הפטור על שכ"ד למגורים (מלא וחלקי) לכל אחת משנות המס הבאות: שנת מס תקרת פטור מלא תקרת פטור חלקי 2003 7,540 ש"ח 15,080 ש"ח 2004 7,390 ש"ח 14,780 ש"ח 2005 5,595 ש"ח 11,190 ש"ח 2006 3,830 ש"ח 7,660 ש"ח 2007 4,200 ש"ח 8,400 ש"ח 2008 4,320 ש"ח 8,640

להמשך קריאה »

לתיאום פגישת ייעוץ​​