הגדלת נקודות זיכוי להורים לילדים עד גיל חמש

ע"פ חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים) -2017 -הוראת שעה,הוגדלו נקודות הזיכוי לאם ולאב עבור ילדים עד גיל חמש לשנים 2017-2018 בלבד.

ע"פ הוראת השעה נקודות הזיכוי הוגדלו כדלקמן:

בשנת הלידה 1.5 נקודות זיכוי.

בשנים שנה עד חמש שנים  2.5 נקודות זיכוי.

קיימת אפשרות לאם להעביר את נקודת זיכוי אחת (מתוך 1.5 נ"ז) בגין ילדיה שנולדו בשנים

2017 או 2018 משנת הלידה לשנה העוקבת. במקרה זה יש למלא טופס 116ד'.

 

אריה רותם רואה חשבון,אם המושבות פתח תקוה

 

 

לתיאום פגישת ייעוץ​​