החזרי מס שבח

החזרי מס שבח בשונה ממיסוי על רווחים שונים הנכללים תחת חוקי המס הכלליים, הם מיסים בגין מכירת מקרקעין העוברים הליך מיסוי נפרד. 

מס שבח מקרקעין הוא מס אשר יש לשלמו בגין רווחים ממכירה של נכסי מקרקעין או בגין מניות מקרקעין.

 חשוב לדעת כי ניתן כיום לקבל פטורים שונים והחזרים ממס הכנסה בגין מכירה של דירת מגורים, וזאת בצורת זיכוי בגין העסקה. כמו כן במקרים רבים ניתן להפחית את חבות מס השבח  על ידי תכנון מס המותאם לנתונים המיוחדים של המוכר כך שמלוא הקלות והטבות המס המוקנות על פי דין ימומשו.

סיבות אפשריות לזכאות החזר מס שבח

החזר מס שבח או מס רכישה ששולם ביתר, יכול לנבוע מסיבות רבות ובהתאם לנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה, להלן מספר דוגמאות:
  • חלוקת מס השבח בין בני זוג
  • פריסת השבח – ניצול מדרגות מס/נקודות זיכוי
  • קיזוזי הפסדים
  • ניצול הקלות שניתנו בהחלטות מיסוי ו/או חוזרים מקצועיים של רשות המסים
  • ניצול פטורים/הקלות הקבועים בתקנות מיסוי מקרקעין
  • ניצול שיעורי מס היסטוריים
  • ניצול הטבות מס שניתנו ביחס לרכישות/מכירות בתקופות ספציפיות
  • עריכת חישובים בצורה מיטבית (פחת, דרישת מלוא ההוצאות)

מתי ניתן לדרוש החזר מס שבח?

בהתאם לסעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין העוסק בתיקון טעות – רשאי מנהל מס שבח לתקן טעות שנתגלתה בשומה בין אם מדובר בטעות עובדתית, טעות משפטית ובנסיבות מסוימות גם כאשר מדובר בטעות של שיקול דעת.

נציין, כי בהתאם לסעיף זה, ניתן לתקן שומה תוך ארבע שנים מיום אישור השומה העצמית או קביעת השומה לפי מיטב השפיטה לפי העניין. כמו כן, סעיף 107 לחוק מיסוי מקרקעין המעניק שיקול דעת למנהל רשות המסים להאריך כל מועד שנקבע בחוק, אם כי השימוש בסעיף זה נדיר. ובנוסף נציין את סעיף 160 לפקודת מס הכנסה, מכוחו ניתן בנסיבות המתאימות לדרוש החזרי מס עד שש שנים אחורה ואת סעיף 147 לפקודת מס הכנסה, המקנה למנהל רשות המסים (סמכות זו מואצלת בדרך כלל לרפרנטים המקצועיים) "לפתוח" שומות סגורות במקרים המתאימים.

מכרתם נכס נדל"ן בשש השנים האחרונות ושילמתם בגין המכירה מס שבח?

פנו למשרדנו ואנו נוודא שלא שילמתם מס יתר ונדאג להחזיר  את המגיע לכם

לתיאום פגישת ייעוץ​​