fbpx

מדרגות מס לשנת 2022

מדרגות מס לשנת 2022

מדרגות המס להכנסה מיגיעה אישית :

הכנסה שנתיתהכנסה חודשית שיעור המס
עד 75,480 ₪עד 6,290 ₪10%
75,481  –  108,360 ₪6,291  –  9,030 ₪14%
108,361  –  173,880 ₪9,031  –  14,490 ₪20%
173,881  –  241,680 ₪14,491  –  20,140 ₪31%
241,681  –  502,920 ₪20,141  –  41,910 ₪35%
502,921  –  647,640 ₪41,911  –  53,970 ₪47%
647,641 ₪ ומעלה53,971 ₪ ומעלה50% **

* מדרגה זו אינה קבועה בפקודת מס הכנסה, אולם עפ"י סעיף 121ב לפקודה, מי שהכנסתו
השנתית עלתה על 647,640 ש"ח (53,970 ש"ח לחודש), יהיה חייב במס של 3% נוספים בנוסף
על מדרגת  המס הרגילה (47%) ולכן שיעור המס יעמוד על 50%.

 

שיעורי דמי הביטוח לעובד עצמאי שמלאו לו 18 שנה ועדיין לא הגיע לגיל פרישה :

 מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע 6,331 ₪ (שיעור מופחת)מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח 45,075 ₪ (שיעור מלא)
דמי ביטוח לאומי2.87%12.83%
דמי ביטוח בריאות3.1%5%
סך הכל5.97%17.83%

לתיאום פגישת ייעוץ​​

דילוג לתוכן