משכירים דירה דרך airbnd או booking.com?תיקים ברשויות המס כבר פתחתם?

לאחרונה החלה רשות המסים להתמקד במשכירי הדירות לטווח קצר.

מדובר בעיקר אך לא רק באלו שמשכירים את דירותיהם דרך אתרי האינטרנט Airbnb   ו-booking.com.

לשיטתה של רשות המיסים מי שמשכיר דירות לטווח קצר מקיים פעילות עסקית.

פועל יוצא של גישתם הינה שמשכירי הדירות אינם יכולים ליהנות משעורי המס המופחתים של משכירי דירות המגורים לטווח בינוני וארוך.

כיום מי שמשכיר דירה לזמן בינוני וארוך יכול ליהנות ממסלול של פטור מלא אם ההכנסה החודשית נמוכה מסך של כ- 5,000 ₪ לחודש או לבחור במסלול  המופחת של תשלום מס של  10% בלבד.

כאמור משכירי הדירות לטווח קצר לא יוכלו ליהנות ממסלולים מוטבים אלו והכנסתם תמוסה ע"פ מדרגת המס השולי שלהם שיכולה להגיע עד ל- 50%.

לא רק זאת עליהם גם להירשם כעוסקים במע"מ. אם מחזור ההכנסות מהשכרת הדירות נמוך מכ- 99,000 ₪ בשנה קלנדרית ניתן להירשם כעוסק פטור, אחרת יש להירשם כעוסק מורשה.

עם זאת חשוב לזכור שמאחר ורואים את השכרת הדירות לטווח קצר כהכנסה עסקית ניתן מאידך לדרוש הוצאות עסקיות אשר שימשו בהפקת ההכנסה.

ע"פ פקודת מס הכנסה כל הוצאה הקשורה במישרין או עקיפין להפקת ההכנסה נחשבת כהוצאה מוכרת אשר ניתן לדרוש אותה בקיזוז ההכנסה כך לדוגמה: עמלות ששילמתם לאתרי האינטרנט, רכישת מצעים והוצאות אירוח אחרים.

להערכת רשות המסים התופעה של השכרת דירות לטווח קצר דרך אתרי האינטרנט מגלגלת עשרות אלפי שקלים בשנה ולכן התקבלה ההחלטה לבדוק לעמוק את הנעשה בענף זה.

מפרסומים שונים עולה כי רשות המסים השיגה מאתרי האינטרנט רשימה של משכירי דירות לטווח קצר והחלה לזמנם לביקורת והליכי שומה ופתחה להם תיקים.

 

אם גם אתם משכירים דירות לטווח קצר ורוצים לנהל זאת ע"פ הנדרש בחוק משרדינו ישמח לסייע לכם בנושא.

 

אריה רותם רואה חשבון, אם המושבות ,פתח תקוה 03-5188855  או 050-6416171.

 

לתיאום פגישת ייעוץ​​