שעורי ביטוח לאומי לשנת 2017 לשכירים ועצמאיים

בתחילת 2017 חלו שינויים בשעורי ביטוח לאומי,להלן השעורים המעודכנים:

לעובדים שכירים

שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות עבור עובדים שכירים תושבי ישראל מגיל 18 עד גיל הפרישה, באחוזים מהשכר

   מעודכן ל- 01.01.2017
מחלק השכר שעד 60%
מהשכר הממוצע – ( שיעור מופחת) – 5,804 ש"ח
מחלק השכר שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח (שיעור מלא) – 43,240 ש"ח
מעסיק עובד סך הכול מעסיק עובד סך הכול
דמי ביטוח לאומי % 3.45 % 0.40 % 3.85 7.50 7.00 14.50
דמי ביטוח בריאות % 3.10 % 3.10 5.00 5.00
סך הכול % 3.45 % 3.50 % 6.95 7.50 12.00 19.50

 

החל בינואר 2006 ההכנסה המרבית מתעדכנת לפי עליית שיעור המדד בינואר כל שנה (ולא על-פי עליית השכר הממוצע במשק, כפי שהיה לפני כן).

לעצמאים

שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות באחוזים מההכנסה
מעודכן ל- 01.01.2017

מחלק ההכנסה שעד 60%
מהשכר הממוצע – (שיעור מופחת) 5,804 ש"ח

מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח (שיעור מלא) – 43,240 ש"ח

דמי ביטוח לאומי

% 2.87

12.83

דמי ביטוח בריאות

% 3.10

5.00

סך הכול

% 5.97

17.83

 אריה רותם רואה חשבון אם המושבות,פתח תקוה

לתיאום פגישת ייעוץ​​