fbpx

תאום מס לשכירים

תיאום מס לשכירים

על מנת לערוך תאום מס בין מספר מקומות עבודה נדרש להמציא תלוש אחרון מכל מקום עבודה.

יש למלא טופס  116 באתר האינטרנט של מס הכנסה להלן קישור לאתר:

https://secapp.taxes.gov.il/logon/LogonPoint/tmindex.html

בחלק א' של הטופס יש  למלא פרטים אישיים

בחלק ב' של הטופס -יש לציין האם לבן/בת הזוג יש הכנסה נוספת ואם כן מה מקורה, האם ממשכורת ,עסק עצמאי, פנסיה וכו'.

בחלק ג' של הטופס יש למלא פרטים על ילדים מתחת  לגיל 18 שבגינם מגיע  גם נקודות זיכוי.

חלק ד' הוא למעשה החלק המרכזי של הטופס ויש למלא בהקפדה יתרה שכן כל טעות בו עשויה לשנות את חישוב תאום המס.

בשורה הראשונה בחלק זה של הטופס יש לציין את מקום העסק העקרי בו הנכם עובדים.

מקום העסק העקרי הינו המקום בו הכנסתם השנתית צפויה להיות הגבוהה ביותר מכל שאר יתר מקומות העבודה.

יש לציין את מספר תיק הניכויים של מקום העבודה.

מספר תיק הניכויים נמצא בתלוש השכר בד"כ בחלק העליון והוא מתחיל בספרה 9.

בהמשך השורה יש  לציין את מספר החודשים בשנה בו הינכם עובדים במקום עבודה זה וכן מה סך ההכנסה החודשית ברוטו הממוצעת הצפויה ומה הברוטו השנתי הצפוי.

במידה ומנוכה מס ממקום עבודה זה יש לציינו בטור האחרון בשורה.

על זה הדרך יש למלא בכל שורה נוספת את מקומות העבודה הנוספים בהם אתם עובדים.

בסעיף ה' בטופס יש לציין האם לדעתכם מגיע לכם נקודות זיכוי נוספות ע"פ הסעיפים הרלוונטיים כגון: עולה חדש, תושב חוזר, נכות, תרומות, ילדים עם מוגבלויות, תשלומי מזונות, חייל משוחרר וכו'.

את תאום המס יש לבצע במהלך השנה אבל אם משום מה לא ערכתם את התאום ושנת המס הסתיימה זה עדיין לא סוף פסוק.

עדיין ניתן לקבל את המס שמגיע לכם אבל הפעם לא באמצעות תאום מס שכן  השנה הסתיימה

אלא באמצעות  הגשת דוח שנתי.

שימו לב לא להתבלבל בין שני המונחים- תאום מס ודוח שנתי.

תאום מס עורכים במהלך השנה ואחרי שהשנה מסתיימת הדרך היחידה

להחזר המס שנגבה ביתר זה ע"י הגשת הדוח השנתי.

ניתן להגיש דוח שנתי להחזרי מס עד 6 שנים אחורה.

את הדוח השנתי יש להגיש באמצעות טופס  135 מקוון, מצ"ב קישור

https://secapp.taxes.gov.il/logon/LogonPoint/tmindex.html#/mainPage

הגשת הדוח השנתי היא מורכבת יותר מתאום המס ויש לכלול בדוח את מכלול ההכנסות שהיו במהלך אותה שנת מס מכל מקומות העבודה.

לצורך זה יש לצרף לדוח טופסי 106 מכל מקומות העבודה.

אך לא די בכך, יש לציין בדוח זה גם את הכנסות בת/בת הזוג וכן לציין  מקורות הכנסה נוספים כגון

 ריביות מבנקים או רווחי הון ולצרף טופסי 867 מהבנקים או בתי ההשקעות בהם אתם  מושקעים.

לעיתים יש לקחת בחשבון שצפוי מפח נפש שכן במקום ההחזר המיוחל צפוי חוב.

כדי להימנע מכך כדאי לפני הגשת הדוח השנתי להיעזר בסימולטורים לחישוב מס שאותם ניתן למצוא חינם באינטרנט.

לתיאום פגישת ייעוץ​​

דילוג לתוכן